SZKOLENIA

BIZNES
Nasza oferta szkoleniowa obejmuje zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte, organizowane zgodnie z Państwa zamówieniem.
Trenerami i wykładowcami są wyłącznie uznani specjaliści, łączący najnowszą wiedzę akademicką z praktycznym doświadczeniem.
Stosujemy nowoczesne techniki nauczania, także e-learningowe.
Pracujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami usług szkoleniowych ISO 29993:2017Learning services outside formal education – Service requirements.

Inspektor Ochrony Danych

RODO i bezpieczeństwo informacji

Akademia Konsultantów

Akademia Audytorów

kursy i certyfikacja kwalifikacji w zakresie nowych zawodów - w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji

norma ISO 9001 - zarządzanie jakością

modelowanie i doskonalenie procesów

ocena pracowników, rozwój kompetencji i budowanie systemu motywacyjnego

zarządzanie projektami

zarządzanie ryzykiem

szkolenia informatyczne

Inspektor Ochrony Danych

Rozporządzenie zobowiązuje organizacje biznesowe przetwarzające dane wrażliwe i inne dane wymienione w rozporządzeniu do powołania Inspektora Ochrony Danych. Zdobycie kwalifikacji wymaga wiedzy zarówno z zakresu zarządzania, jak i w obszarze prawa, a przede wszystkim zapoznania się z praktycznymi aspektami i dobrymi patykami dla nowego zawodu.
Opracowane przez naszych specjalistów programy szkoleń, uwzględniają aktualny stan wiedzy i kompetencje rekrutowanych osób a także specyfikę instytucji.
Nasze szkolenia mają charakter warsztatowy, skupiają się na rozwiązaniach praktycznych i powiązaniu ochrony danych osobowych z systemami zarządzania organizacją.
Szkolimy na 3 poziomach od początkującego do zaawansowanego. Wszystkie szkolenia odbywają się w małych grupach i kończą się egzaminem na podstawie którego wystawiany jest certyfikat zgodny z Krajową Ramą Kwalifikacji.

RODO i bezpieczeństwo informacji

W maju 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych.
Szkolimy w zakresie dostosowania organizacji do nowych przepisów i wszelkich aspektów ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. O RODO i zarządzaniu bezpieczeństwem informacji przeczytacie Państwo więcej tutaj.

akademia konsultantów

Prowadzimy, według autorskiego projektu, akademię konsultantów, w której uzyskacie Państwo nie tylko wiedzę o najnowszych osiągnięciach współczesnego zarządzania, ale także odbędziecie praktyki uczestnicząc w pracach zespołów kierowanych przez doświadczonych konsultantów.
Szkolenia odbywają się na dwóch poziomach: analityk biznesowy (business analyst) i konsultant biznesowy (business consultant), kończą egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

akademia audytorów

Szkolimy audytorów w oparciu o wymagania międzynarodowych norm ISO i innych standardów (np. IFS, BRC) w zakresie audytu jakości, bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa informacji, aspektów środowiskowych i wielu innych, także według indywidualnych potrzeb.
Szkolenia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu audytora.

kursy i certyfikacja kwalifikacji w zakresie nowych zawodów - w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji

Zmiany na rynku pracy i idea kształcenia się przez całe życie (lifelong learning) sprzyjają powstawaniu nowych kwalifikacji, często zdobywanych poza formalnym systemem edukacji.
Nasze kursy pozwalają uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie nowych zawodów zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji i wprowadzonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. z dn. 14 stycznia 2016 r., poz. 64)

norma ISO 9001 - zarządzanie jakością

Od 2015 r. obowiązuje nowe wydanie normy ISO 9001.
Podczas szkoleń interpretujemy wymagania normy, a także wyposażamy Państwa pracowników w narzędzia pozwalające opracować podstawy systemu zarządzania jakością lub zaktualizować już wcześniej wdrożone systemy, szkolimy także audytorów wewnętrznych (o normie ISO 9001 mogą Państwo przeczytać więcej tutaj).

modelowanie i doskonalenie procesów

Nowoczesne zarządzanie oparte jest na podejściu procesowym.
Nasze szkolenia przybliżają tematykę mapowania procesów, a także ich modelowania, opomiarowania i doskonalenia. Wspierane są narzędziami informatycznymi Adonis NP firmy BOC (o zarządzaniu procesami mogą Państwo przeczytać więcej tutaj).

ocena pracowników, rozwój kompetencji i budowanie systemu motywacyjnego

Przygotowujemy Państwa do opracowania nowoczesnego systemu oceny i motywowania pracowników (o systemie oceny i motywowania pracowników mogą Państwo przeczytać więcej tutaj), nastawionego na diagnozowanie luk kompetencyjnych i na tej podstawie budowania planów rozwoju kompetencji pracowników i systemu motywacyjnego.

zarządzanie projektami

Nasze szkolenia w zakresie zarządzania projektami nie tylko prowadzone są w oparciu o uznane światowe metodyki PRINCE2, PMBOK Guide, czy zwinne zarządzanie projektami (agile project management), ale przede wszystkim są ukierunkowane na rozwój praktycznych umiejętności i mają charakter warsztatowy (o zarządzaniu projektami mogą Państwo przeczytać więcej tutaj).

zarządzanie ryzykiem

Szkolimy, jak zbudować efektywny system zarządzania ryzykiem w oparciu o wymagania międzynarodowej normy  PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne, powiązany z innymi systemami zarządzania, np. zarządzania jakością, czy bezpieczeństwa informacji (o zarządzaniu ryzykiem mogą Państwo przeczytać więcej tutaj).

szkolenia informatyczne

Szkolenia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnych warsztatów, jak i poprzez platformę e-learningową. Pozwalają doskonalić kompetencje w zakresie podstawowych aplikacji biurowych, jak i zaawansowanych tematów ICT dla działów IT Państwa organizacji.