RODO I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

ORGANIZACJE PUBLICZNE
Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych jest jednym z podstawowych zagadnień zgodności i wiarygodności organizacji publicznej. Zgodność i skuteczność przetwarzania danych opiera się na połączeniu świadomości pracowników z ryzykami i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi oraz organizacyjnymi.
Nasze wieloletnie doświadczenie w ochronie danych oraz bezpieczeństwie informacji pozwoli Państwa organizacji spełniać wymagania i bezpiecznie przetwarzać dane.

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Normy ISO 27001 i ISO 27002 – bezpieczeństwo informacji

KRI – Krajowe Ramy Interoperacyjności

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Wymagania RODO w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych opierają się na podstawowych zasadach, takich jak zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu przetwarzania, minimalizacja i prawidłowość, ograniczenie przechowania, rozliczalność, integralność oraz poufność danych. Wdrażając wymagania RODO stosujemy najlepsze praktyki zarządzania zalecane w tym zakresie.
Nasi konsultanci, korzystając z metodyki SenseMaking Consulting Group wdrażania ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, pomogą Państwu przeprowadzić skuteczną analizę ryzyka i wdrożyć najlepsze praktyki zabezpieczeń spełniające wymagania RODO.

Normy ISO 27001 i ISO 27002 – bezpieczeństwo informacji

Sprawne wdrożenie norm zarządzania bezpieczeństwem informacji łączy konieczność ochrony danych, ze spełnieniem wymagań prawa, w powiązaniu ze specyfiką działalności sektora publicznego i rozwiązaniami teleinformatycznymi.
Pomożemy Państwu w skutecznym wdrożeniu wymagań bezpieczeństwa informacji opierając się na autorskiej metodyce SenseMaking Practices© i wykorzystaniu modeli referencyjnych procesów sektora publicznego. Na tej podstawie przeprowadzimy analizę ryzyka i zaproponujemy wdrożenie odpowiednich rozwiązań oraz zabezpieczeń informatycznych spełniających wymagania i skutecznie chroniących przetwarzane dane. Pomożemy też Państwu w uzyskaniu certyfikatu bezpieczeństwa informacji ISO 27001.

KRI – Krajowe Ramy Interoperacyjności

Wdrożenie zestawu minimalnych wymagań organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych wymaga odpowiedniego dostosowania architektury oraz funkcjonalności infrastruktury informatycznej.
Nasza metodologia wdrażania oparta na wieloletnim doświadczeniu praktycznym pomoże w skutecznym dostosowaniu Państwa systemów teleinformatycznych do standardu Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. 2012 poz. 526)