SZKOLENIA

ORGANIZACJE PUBLICZNE
Nasza oferta szkoleniowa obejmuje zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte, organizowane zgodnie z Państwa zamówieniem. Trenerami i wykładowcami są wyłącznie uznani specjaliści, łączący najnowszą wiedzę akademicką z praktycznym doświadczeniem.
Stosujemy nowoczesne techniki nauczania, także e-learningowe. Pracujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami usług szkoleniowych ISO 29993:2017 Learning services outside formal education – Service requirements.

Inspektor Ochrony Danych

RODO i bezpieczeństwo informacji

kontrola zarządcza

zamówienia publiczne

ocena pracowników, rozwój kompetencji i budowanie systemu motywacyjnego

zarządzanie projektami

zarządzanie ryzykiem

szkolenia z zakresu finansów i podatków

szkolenia z zakresu prawa

modelowanie i doskonalenie procesów

szkolenia informatyczne

norma ISO 9001 - zarządzanie jakością

Inspektor Ochrony Danych

Instytucje publiczne są zobowiązane do powołania Inspektora Ochrony Danych. Zdobycie kwalifikacji wymaga wiedzy zarówno z zakresu zarządzania, jak i w obszarze prawa, a przede wszystkim zapoznania się z praktycznymi aspektami i dobrymi patykami dla nowego zawodu.
Opracowane przez naszych specjalistów programy szkoleń, uwzględniają aktualny stan wiedzy i kompetencje rekrutowanych osób a także specyfikę instytucji.
Nasze szkolenia mają charakter warsztatowy, skupiają się na rozwiązaniach praktycznych i powiązaniu ochrony danych osobowych z systemami zarządzania organizacją.
Szkolimy na 3 poziomach od początkującego do zaawansowanego. Wszystkie szkolenia odbywają się w małych grupach i kończą się egzaminem na podstawie którego wystawiany jest certyfikat zgodny z Krajową Ramą Kwalifikacji.

RODO i bezpieczeństwo informacji

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych.
Szkolimy w zakresie dostosowania organizacji do nowych przepisów i wszelkich aspektów ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. O RODO i zarządzaniu bezpieczeństwem informacji przeczytacie Państwo więcej tutaj.

kontrola zarządcza

Zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do podjęcia działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Nasze szkolenia praktycznie uczą, jak zorganizować kontrolę zarządczą. O kontroli zarządczej przeczytacie Państwo więcej tutaj.

zamówienia publiczne

Szkolenia poświęcone są praktycznemu zastosowaniu procedur wydatkowania środków publicznych. Prowadzone są przez uznanych ekspertów w tym obszarze prawa.

ocena pracowników, rozwój kompetencji i budowanie systemu motywacyjnego

Przygotowujemy Państwa do opracowania nowoczesnego systemu oceny i motywowania pracowników (o systemie oceny i motywowania pracowników mogą Państwo przeczytać więcej tutaj), nastawionego na diagnozowanie luk kompetencyjnych, i na tej podstawie budowania planów rozwoju kompetencji pracowników i systemu motywacyjnego.

zarządzanie projektami

Nasze szkolenia w zakresie zarządzania projektami nie tylko prowadzone są w oparciu o uznane światowe metodyki PRINCE2, PMBOK Guide, czy zwinne zarządzanie projektami (agile project management), ale przede wszystkim dostosowane są do specyfiki projektów realizowanych w organizacjach publicznych (o zarządzaniu projektami mogą Państwo przeczytać więcej tutaj).

zarządzanie ryzykiem

Szkolimy, jak zbudować efektywny system zarządzania ryzykiem, spełniający wymagania zawarte w zapisach o kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, w oparciu o wymagania międzynarodowej normy PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne (o zarządzaniu ryzykiem mogą Państwo przeczytać więcej tutaj).

szkolenia z zakresu finansów i podatków

Szkolenia zawsze dotyczą najbardziej aktualnych kwestii w finansach publicznych, m.in. budżetu, księgowości, podatków czy kontroli zarządczej. Prowadzone są przez praktyków, specjalistów w zakresie księgowości i finansów.

szkolenia z zakresu prawa

Szkolenia prowadzone są przez uznanych prawników znających specyfikę sektora publicznego, specjalistów w zakresie postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, czy prawa oświatowego.

modelowanie i doskonalenie procesów

Nowoczesne zarządzanie oparte jest na podejściu procesowym. Nasze szkolenia przybliżają tematykę mapowania procesów, a także ich modelowania, opomiarowania i doskonalenia. Wspierane są narzędziami informatycznymi Adonis NP firmy BOC. (o zarządzaniu procesami mogą Państwo przeczytać więcej tutaj).

szkolenia informatyczne

Szkolenia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnych warsztatów, jak i poprzez platformę e-learningową. Pozwalają doskonalić kompetencje w zakresie podstawowych aplikacji biurowych, jak i zaawansowanych tematów ICT dla działów IT Państwa organizacji.

norma ISO 9001 - zarządzanie jakością

Od 2015 r. obowiązuje nowe wydanie normy ISO 9001. Podczas szkoleń interpretujemy wymagania normy, a także wyposażamy Państwa pracowników w narzędzia pozwalające opracować podstawy systemu zarządzania jakością lub zaktualizować już wcześniej wdrożone systemy, szkolimy także audytorów wewnętrznych (o normie ISO 9001 mogą Państwo przeczytać więcej tutaj).