ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ORGANIZACJE PUBLICZNE
Zarządzanie procesowe jest metodą zarządzania organizacją polegającą na przyjęciu perspektywy odbiorcy usług i koncentracji na zadaniach/projektach, a nie na funkcjach. W sferze publicznej szczególnie przydatne w zarządzaniu procesowym jest wykorzystanie modeli referencyjnych opracowanych dla poszczególnych obszarów działalności jednostki sektora finansów publicznych.
Nasze wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami pozwoli na zbudowanie w Państwa organizacji sprawnego, sensownego i przyjaznego w użytkowaniu systemu.

mapowanie procesów

modelowanie procesów

doskonalenie procesów

mapowanie procesów

Mapowanie procesów to technika polegająca na graficznym przedstawieniu funkcjonowania procesów wraz z wzajemnymi powiązaniami pomiędzy nimi. Do opisu poszczególnych elementów mapy procesu stosuje się odpowiednie notacje i symbole graficzne.
Nasi konsultanci, korzystając z opracowanej w SenseMaking Consulting Group metodyki mapowania procesów sektora publicznego, pomogą Państwu zidentyfikować procesy i stworzyć ich mapę. Doradzimy w kwestiach wyboru optymalnego narzędzia oraz standardu modelowania, przeszkolimy pracowników.

modelowanie procesów

Modelowanie procesów to zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów w organizacji. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja (tak zwany stan AS-IS) i może służyć do określenia docelowego sposobu postępowania (procesy TO-BE).
Nasi konsultanci przygotują, na podstawie wcześniej opracowanej mapy, modele procesów, doradzą jak zaprojektować optymalne ich przebiegi, określając kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) .

doskonalenie procesów

Podejście procesowe wymaga nie tylko poprawnie zaprojektowanych procesów, ale również ciągłego ich doskonalenia i optymalizacji. To nie tylko wymóg kontroli zarządczej, ale także jakości pracy i sensowności działania w codziennej praktyce.
Wieloletnie doświadczenie i opracowana w SenseMaking Consulting Group metodyka pracy pozwala przygotować zarówno koncepcję doskonalenia i optymalizacji procesów, jak również modyfikacji systemów motywacyjnych i zaangażować w ich realizację zespoły doskonalące procesy. Proponujemy również utrzymywanie na naszych serwerach Państwa baz procesów, dostępu do nich online i wspólnego ich doskonalenia.