SenseMaking Consulting Group

jest firmą konsultingową, audytorską i szkoleniową pracującą zarówno z biznesem, jak i organizacjami publicznymi.
Nasza misja wyraża się w słowach:

Nadajemy sens twojej przyszłości

To, co nas wyróżnia, a zarazem określa nasze kompetencje:

  • pracujemy w oparciu o autorską metodykę SenseMaking Practices© wspieraną nowoczesnymi narzędziami informatycznymi;
  • angażujemy doświadczonych konsultantów, prowadzimy własne badania naukowe;
  • opracowujemy i wdrażamy strategie cyfrowej transformacji: robotyzacja, automatyzacja, algorytmy, AI;
  • koncentrujemy się na wartości dla klienta – poprawie efektywności procesów,
    a tym samym skuteczności działania, ograniczeniu ryzyka, doskonaleniu jakości;
  • audytujemy i diagnozujemy organizacje: dobieramy najlepsze metody i narzędzia rozwoju;
  • nasze szkolenia wprowadzają najnowsze trendy w zarządzaniu, nowoczesne formy przekazu, szkolimy także poprzez e-learning;
  • jesteśmy partnerem dla organizacji publicznych: rozumiemy ich specyfikę, mamy wiele lat doświadczeń w pracy z sektorem publicznym