ZARZĄD

prof. UJ dr hab. ROMAN BATKO
założyciel SMCG, prezes zarządu

Profesor zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w zarządzaniu procesami, zarządzaniu jakością, zarządzaniu projektami, kontroli zarządczej, systemach ocen i ewaluacji, a także zarządzaniu innowacją, strategiami cyfrowymi i automatyzacją. Prowadzi badania nad zagadnieniami związanymi z tzw. organizacjami przyszłości: robotyzacją, cyborgizacją, nowymi formami komunikowania, zagadnieniami związanymi ze zmianami na rynku pracy, a także tworzeniem sieci technologicznych, w których radykalnie zmienia się pozycja człowieka.

dr inż. JANUSZ SASAK
założyciel SMCG, wiceprezes zarządu

Adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w zarządzaniu procesami, kontroli zarządczej, zarządzaniu ryzykiem, informatycznych systemach zarządzania, technologiach sieciowych i multimedialnych. W pracach badawczych i wdrożeniowych łączy metody i techniki zarządzania ze specjalistyczną wiedzą informatyczną i ekonomiczną, tworząc sprawnie funkcjonujące systemy i dedykowane rozwiązania. Prowadzi również badania nad zarządzaniem wiedzą w organizacjach. Prezes stowarzyszenia „Współczesne Zarządzanie”.